تماس با ما

     شما می توانید پیشنهادات و انتقادات سازنده خود را برای بهبود کیفی و کمی محصولات (کتاب) و خدمات (سایت اینترنت) کتاب مرجع از طریق تماس تلفنی، ارسال فاکس، مکاتبه و یا از طریق پست الکترونیک، برای موسسه ارسال نمایید. بدیهی است پس از بررسی مطالب ارسال شده، نسبت به بکارگیری آنها در جهت جلب رضایت شما اقدام خواهد شد.

موسسه اطلاع رساني کتاب مرجع اطلاعات

 تهران - خيابان خردمندجنوبي - کوچه مهاجر - شماره 12
تلفن: 60 840  (021)   یا   88849696  (021)
صندوق پستي: 4363 - 15875
پست الکترونيک: Info@KetabeMarja.com  

نام و نام خانوادگي:
شرکت:
تلفن تماس:
نظرات و پيشنهادات:

عدد داخل کادر:

 

صفحه اول |  درباره ما | تماس با ما .کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه اطلاع رسانی کتاب مرجع اطلاعات می باشد
After almost a year of wearing a Rolex Submariner rolex replica uk 114060 watch, I've come to at least one conclusion - this is a darn tough timepiece to beat. To own a Rolex watch for many replica watches sale people is an aspiration. The power of the Swiss company is that it has created a demand for the name, in many ways, more so than the products they produce. People often come to me and rolex replica say, "Ariel, I want a Rolex." I usually respond with, "OK, what Rolex do you want?" The answer is, "I don't know, that is why I need your rolex replica help, I need you to help me choose one." The message there is that Rolex is a company whose image in many ways is louder than its products. But at aBlogtoWatch, product is everything. The good news is that when it comes to product, Rolex watches rolex replica sale rarely let you down. If anyone asks me why Rolex is such a successful brand I often point out that "their products are actually really good."